HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků společnosti Auxilto Healthcare s.r.o. můžete nahlásit
e-mailem: ilonad@pharma-service.cz či telefonicky: +420 607 973 460.

V případě podezření na nežádoucí účinek, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Nežádoucí účinky můžete nahlásit také prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků pomocí formuláře, který je umístěn na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek

KONTAKT

Auxilto Healthcare s.r.o.
Office Park Nové Butovice 
Bucharova 2657/12 – budova C, 4. patro 
158 00 Praha 5 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 340884
IČ: 09708201 

Webové stránky https://www.auxilto.cz/ nesbírají žádné osobní údaje jednoznačně identifikující návštěvníky webových stránek společnosti.

Vstup do sekce Léky na předpis není podmíněn odevzdáním osobních údajů (e-mail adresa, datum narození) a jen souhlasem o odbornosti daným zákonem. Na webu není skrytý kód, který by dokázal získávat informace z uživatelova zařízení (např. uložené dokumenty, fotky, hesla).

Web nepoužívá žádné vlastní cookies pro sledování aktivit. Z cookies třetích stran je aktivní pouze Google Analytics, který slouží pro sběr informací o chování návštěvníků webu, které umožňují přizpůsobovat web potřebám návštěvníků.

Částečně tyto informace může využívat i samotný Google, ale primárně je Google Analytics určen pro interní monitoring. Na základě informací z Google Analytics lze získat informace o počtu návštěvníků, jaká témata (sekce, produkty) je zajímají nejvíc, z jakých regionů přicházejí, jaká používají zařízení, operační systémy, prohlížeče, jak dlouho tráví čas na webu atd.

Další informace, které se sbírají, vychází z obecné povahy a vlastností internetu. Jedná se o informace typu IP adresa klienta, poskytovatel připojení, typ internetového prohlížeče klienta, verze operačního systému. Jde tedy o informace obecné povahy, které sbírají i jiné www stránky.